DigitallyYours | All softwares > Shareware > Audio & Multimedia > Rippers & Converters > Tipard Video Converter Ultimate


DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Tipard  Video Converter Ultimate 10.0.22

ObjectPublisher's description
Program description (English)Video Converter Ultimate is a great video converter. It is able to convert any video and DVD to video/audio formats including AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. It adds more powerful editing functions to enhance video by increasing resolution, optimizing brightness and contrast, removing video noise, and reducing video shaking. Key functions: 1.Convert 120+ video formats and DVD to 4K and SD/HD formats (3D included) This software is able to convert videos and DVD to other formats, like AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. It also converts videos among the different resolution of SD, HD and 4k. For 4K videos, it can convert videos to 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. It can also convert 2D to 3D for an extraordinary visual experience. 2.Powerful edit functions You can easily trim video length, screenshot, adjust video effect and add text or picture watermark as you like. It is also able to increase video to higher resolution, optimize the visual effect and remove video noise. As for your shaky video, it can reduce the video shaking easily. You could also rotate and flip the video. 3.More tools to optimize the video files Three extra tools are added to optimize the video files, they are Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. With Media Metadata Editor, you can edit ID3 tag and file name, genre, etc. of your audio/video files. You can compress your video via Video Compressor. You can also make a GIF image with GIF Maker. 4.Fast conversion speed and high quality Tipard Video Converter Ultimate adopts AMD APP and NVIDIA CUDA technology, which enables batch conversion and merging process at super-fast speed and with zero-quality loss. 5.Support all popular devices This software offers many default settings for iPhone/iPad/iPod, Android devices, Samsung devices and other popular devices, you could enjoy your video on different devices.
Program description (Arabic)Video Converter Ultimate هو محول فيديو رائع. إنه قادر على تحويل أي فيديو و DVD إلى تنسيقات الفيديو / الصوت بما في ذلك AVI و WMV و MOV و MP4 و MP3 و FLAC ، إلخ. ويضيف وظائف تحرير أكثر قوة لتحسين الفيديو عن طريق زيادة الدقة وتحسين السطوع والتباين وإزالة ضوضاء الفيديو وتقليل اهتزاز الفيديو. المهام الرئيسية: 1. تحويل 120+ تنسيقات الفيديو و DVD إلى 4K وتنسيقات SD / HD (3D مدرجة) هذا البرنامج قادر على تحويل مقاطع الفيديو وأقراص DVD إلى تنسيقات أخرى ، مثل AVI و WMV و MOV و MP4 و TS وما إلى ذلك. كما أنه يحول مقاطع الفيديو بين الدقة المختلفة لـ SD و HD و 4 k. بالنسبة لمقاطع فيديو 4K ، يمكنها تحويل مقاطع الفيديو إلى 4K MP4،4K TS و 4K AVI و 4K FLV و 4K MKV و 4K WEBM. يمكنه أيضًا تحويل ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد للحصول على تجربة بصرية استثنائية. 2. وظائف تحرير قوية يمكنك بسهولة قص طول الفيديو ولقطة الشاشة وضبط تأثير الفيديو وإضافة نص أو صورة مائية كما تريد. كما أنه قادر على زيادة الفيديو إلى دقة أعلى ، وتحسين التأثير البصري وإزالة ضوضاء الفيديو. بالنسبة للفيديو المهتز ، يمكن أن يقلل من اهتزاز الفيديو بسهولة. يمكنك أيضًا تدوير الفيديو وقلبه. 3. المزيد من الأدوات لتحسين ملفات الفيديو تمت إضافة ثلاث أدوات إضافية لتحسين ملفات الفيديو ، هناك محرر بيانات التعريف Media ، Video Compressor ، GIF Maker. باستخدام محرر Media Metadata Editor ، يمكنك تحرير علامة ID3 واسم الملف والنوع وما إلى ذلك من ملفات الصوت / الفيديو. يمكنك ضغط الفيديو الخاص بك عن طريق ضاغط الفيديو. يمكنك أيضًا إنشاء صورة GIF باستخدام GIF Maker. 4.سرعة تحويل سريعة وجودة عالية يعتمد Tipard Video Converter Ultimate على تكنولوجيا AMD APP و NVIDIA CUDA ، والتي تتيح تحويل الدفعة وعملية الدمج بسرعة فائقة مع فقدان جودة صفر. 5.دعم جميع الأجهزة الشعبية يقدم هذا البرنامج العديد من الإعدادات الافتراضية لأجهزة iPhone / iPad / iPod ، وأجهزة Android ، وأجهزة Samsung والأجهزة الشائعة الأخرى ، يمكنك الاستمتاع بالفيديو الخاص بك على أجهزة مختلفة.
Program description (Bulgarian)Video Converter Ultimate is a great video converter. It is able to convert any video and DVD to video/audio formats including AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. It adds more powerful editing functions to enhance video by increasing resolution, optimizing brightness and contrast, removing video noise, and reducing video shaking. Key functions: 1.Convert 120+ video formats and DVD to 4K and SD/HD formats (3D included) This software is able to convert videos and DVD to other formats, like AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. It also converts videos among the different resolution of SD, HD and 4k. For 4K videos, it can convert videos to 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. It can also convert 2D to 3D for an extraordinary visual experience. 2.Powerful edit functions You can easily trim video length, screenshot, adjust video effect and add text or picture watermark as you like. It is also able to increase video to higher resolution, optimize the visual effect and remove video noise. As for your shaky video, it can reduce the video shaking easily. You could also rotate and flip the video. 3.More tools to optimize the video files Three extra tools are added to optimize the video files, there are Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. With Media Metadata Editor, you can edit ID3 tag and file name, genre, etc. of your audio/video files. You can compress your video via Video Compressor. You can also make a GIF image with GIF Maker. 4.Fast conversion speed and high quality Tipard Video Converter Ultimate adopts AMD APP and NVIDIA CUDA technology, which enables batch conversion and merging process at super-fast speed and with zero-quality loss. 5.Support all popular devices
Program description (Chinese)Video Converter Ultimate是一款出色的视频转换器。它能够将任何视频和DVD转换为视频/音频格式,包括AVI,WMV,MOV,MP4,MP3,FLAC等。它增加了更强大的编辑功能,可通过提高分辨率,优化亮度和对比度,消除视频噪声来增强视频。 ,并减少视频抖动。 主要功能: 1.将120多种视频格式和DVD转换为4K和SD / HD格式(包括3D) 该软件能够将视频和DVD转换为其他格式,例如AVI,WMV,MOV,MP4,TS等。它还可以在不同分辨率的SD,HD和4k之间转换视频。对于4K视频,它可以将视频转换为4K MP4、4K TS,4K AVI,4K FLV,4K MKV,4K WEBM。它还可以将2D转换为3D,以获得非凡的视觉体验。 2.强大的编辑功能 您可以根据需要轻松调整视频长度,截图,调整视频效果以及添加文本或图片水印。它还能够将视频提高到更高的分辨率,优化视觉效果并消除视频噪声。至于摇晃的视频,它可以轻松减轻视频抖动。您还可以旋转和翻转视频。 3.更多工具来优化视频文件 添加了三个额外的工具来优化视频文件,包括媒体元数据编辑器,视频压缩器,GIF Maker。使用媒体元数据编辑器,可以编辑音频/视频文件的ID3标签和文件名,流派等。您可以通过视频压缩器压缩视频。您也可以使用GIF Maker制作GIF图像。 4.快速的转换速度和高质量 Tipard Video Converter Ultimate采用AMD APP和NVIDIA CUDA技术,可实现超快速度的批量转换和合并过程,且零质量损失。 5.支持所有流行的设备 该软件为iPhone / iPad / iPod,Android设备,三星设备和其他流行设备提供了许多默认设置,您可以在其他设备上欣赏视频。
Program description (ChineseSimplified)Video Converter Ultimate是一款出色的视频转换器。它能够将任何视频和DVD转换为视频/音频格式,包括AVI,WMV,MOV,MP4,MP3,FLAC等。它增加了更强大的编辑功能,可通过提高分辨率,优化亮度和对比度,消除视频噪声来增强视频。 ,并减少视频抖动。 主要功能: 1.将120多种视频格式和DVD转换为4K和SD / HD格式(包括3D) 该软件能够将视频和DVD转换为其他格式,例如AVI,WMV,MOV,MP4,TS等。它还可以在不同分辨率的SD,HD和4k之间转换视频。对于4K视频,它可以将视频转换为4K MP4、4K TS,4K AVI,4K FLV,4K MKV,4K WEBM。它还可以将2D转换为3D,以获得非凡的视觉体验。 2.强大的编辑功能 您可以根据需要轻松调整视频长度,截图,调整视频效果以及添加文本或图片水印。它还能够将视频提高到更高的分辨率,优化视觉效果并消除视频噪声。至于摇晃的视频,它可以轻松减轻视频抖动。您还可以旋转和翻转视频。 3.更多工具来优化视频文件 添加了三个额外的工具来优化视频文件,包括媒体元数据编辑器,视频压缩器,GIF Maker。使用媒体元数据编辑器,可以编辑音频/视频文件的ID3标签和文件名,流派等。您可以通过视频压缩器压缩视频。您也可以使用GIF Maker制作GIF图像。 4.快速的转换速度和高质量 Tipard Video Converter Ultimate采用AMD APP和NVIDIA CUDA技术,可实现超快速度的批量转换和合并过程,且零质量损失。 5.支持所有流行的设备 该软件为iPhone / iPad / iPod,Android设备,三星设备和其他流行设备提供了许多默认设置,您可以在其他设备上欣赏视频。
Program description (ChineseTraditional)Video Converter Ultimate是一款出色的視頻轉換器。它能夠將任何視頻和DVD轉換為視頻/音頻格式,包括AVI,WMV,MOV,MP4,MP3,FLAC等。它增加了更強大的編輯功能,可通過提高分辨率,優化亮度和對比度,消除視頻噪聲來增強視頻。 ,並減少視頻抖動。 主要功能: 1.將120多種視頻格式和DVD轉換為4K和SD / HD格式(包括3D) 該軟件能夠將視頻和DVD轉換為其他格式,例如AVI,WMV,MOV,MP4,TS等。它還可以在不同分辨率的SD,HD和4k之間轉換視頻。對於4K視頻,它可以將視頻轉換為4K MP4、4K TS,4K AVI,4K FLV,4K MKV,4K WEBM。它還可以將2D轉換為3D,以獲得非凡的視覺體驗。 2.強大的編輯功能 您可以根據需要輕鬆調整視頻長度,截圖,調整視頻效果以及添加文本或圖片水印。它還能夠將視頻提高到更高的分辨率,優化視覺效果並消除視頻噪聲。至於搖晃的視頻,它可以輕鬆減輕視頻抖動。您還可以旋轉和翻轉視頻。 3.更多工具來優化視頻文件 添加了三個額外的工具來優化視頻文件,包括媒體元數據編輯器,視頻壓縮器,GIF Maker。使用媒體元數據編輯器,可以編輯音頻/視頻文件的ID3標籤和文件名,流派等。您可以通過視頻壓縮器壓縮視頻。您也可以使用GIF Maker製作GIF圖像。 4.快速的轉換速度和高質量 Tipard Video Converter Ultimate採用AMD APP和NVIDIA CUDA技術,可實現超快速度的批量轉換和合併過程,且零質量損失。 5.支持所有流行的設備 該軟件為iPhone / iPad / iPod,Android設備,三星設備和其他流行設備提供了許多默認設置,您可以在其他設備上欣賞視頻。
Program description (Croatian)Video Converter Ultimate je sjajan video pretvarač. Može pretvoriti bilo koji video i DVD u video / audio formate, uključujući AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, itd. Dodaje snažnije funkcije uređivanja kako bi poboljšao video povećanjem rezolucije, optimizacijom svjetline i kontrasta, uklanjanjem video šuma i smanjenje trešanja videozapisa. Ključne funkcije: 1. Pretvorite 120+ video formata i DVD-a u 4K i SD / HD formate (uključen 3D) Ovaj softver je sposoban pretvoriti video i DVD u druge formate, kao što su AVI, WMV, MOV, MP4, TS, itd. Također pretvara videe u različite rezolucije SD, HD i 4k. Za 4K videozapise može pretvoriti video zapise u 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Također može pretvoriti 2D u 3D za izvanredan vizualni doživljaj. 2. Snažne funkcije uređivanja Jednostavno možete obrezati duljinu videozapisa, snimku zaslona, ​​prilagoditi video efekt i dodati tekstualni ili slikovni vodeni žig koliko želite. Također je u mogućnosti povećati videozapise u veću razlučivost, optimizirati vizualni efekt i ukloniti video šum. Što se tiče vašeg drhtavog videozapisa, on može lako smanjiti tresenje videozapisa. Možete i rotirati i okretati video. 3.Više alata za optimizaciju video datoteka Tri dodatna alata dodana su za optimizaciju video datoteka, tu su Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Pomoću uređivača metapodataka medija možete uređivati ​​ID3 oznaku i naziv datoteke, žanr itd. Vaših audio / video datoteka. Video možete komprimirati putem Video Compressor-a. GIF sliku možete napraviti i pomoću GIF Makera. 4. Najbrža brzina pretvorbe i visoka kvaliteta Tipard Video Converter Ultimate prihvaća AMD APP i NVIDIA CUDA tehnologiju, koja omogućava serijsku pretvorbu i spajanje super brzinama i uz gubitak nulte kvalitete. 5.Podržite sve popularne uređaje
Program description (Czech)Video Converter Ultimate je skvělý video konvertor. Je schopen převádět libovolné video a DVD do video / audio formátů včetně AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC atd. Přidává výkonnější editační funkce pro zlepšení videa zvýšením rozlišení, optimalizací jasu a kontrastu, odstranění video šumu , a potlačení otřesů videa. Klíčové funkce: 1.Převádějte 120+ video formátů a DVD do formátu 4K a SD / HD (včetně 3D) Tento software dokáže převádět videa a DVD do jiných formátů, jako jsou AVI, WMV, MOV, MP4, TS atd. Převádí také videa mezi různými rozlišeními SD, HD a 4k. U videí 4K může převádět videa na 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Může také převést 2D do 3D pro mimořádný vizuální zážitek. 2. Výkonné editační funkce Můžete snadno oříznout délku videa, snímek obrazovky, upravit video efekt a přidat text nebo obrázek vodoznak, jak budete chtít. Je také schopen zvýšit video na vyšší rozlišení, optimalizovat vizuální efekt a odstranit šum videa. Pokud jde o vaše roztřesené video, může to snadno omezit otřesy videa. Můžete také video otočit a převrátit. 3.Více nástrojů pro optimalizaci video souborů Pro optimalizaci video souborů jsou přidány tři další nástroje, jsou zde Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Pomocí editoru metadat médií můžete upravovat ID3 tag a název souboru, žánr atd. Vašich audio / video souborů. Video můžete komprimovat pomocí Video Compressor. Můžete také vytvořit obrázek GIF pomocí programu GIF Maker. 4. Rychlá konverze a vysoká kvalita Tipard Video Converter Ultimate využívá technologii AMD APP a NVIDIA CUDA, která umožňuje dávkovou konverzi a slučování procesů při velmi rychlé rychlosti a ztrátě nulové kvality. 5.Podporujte všechna oblíbená zařízení Tento software nabízí mnoho výchozích nastavení pro iPhone / iPad / iPod, zařízení Android, zařízení Samsung a další populární zařízení, takže si můžete video vychutnat na různých zařízeních.
Program description (Danish)Video Converter Ultimate er en fantastisk videokonverter. Det er i stand til at konvertere enhver video og DVD til video / lydformater inklusive AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC osv. Det tilføjer mere kraftfulde redigeringsfunktioner til at forbedre video ved at øge opløsningen, optimere lysstyrke og kontrast, fjerne videostøj , og reducere rystelse af video. Nøglefunktioner: 1. Konverter 120+ videoformater og DVD til 4K og SD / HD formater (3D inkluderet) Denne software er i stand til at konvertere videoer og DVD til andre formater, såsom AVI, WMV, MOV, MP4, TS osv. Den konverterer også videoer blandt de forskellige opløsninger af SD, HD og 4k. For 4K-videoer kan det konvertere videoer til 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Det kan også konvertere 2D til 3D for en ekstraordinær visuel oplevelse. 2.Kraftige redigeringsfunktioner Du kan nemt trimme videolængde, skærmbillede, justere videoeffekt og tilføje tekst eller billede vandmærke, som du vil. Det er også i stand til at øge video til højere opløsning, optimere den visuelle effekt og fjerne videostøj. Hvad angår din skælvende video, kan det let reducere video rysten. Du kan også rotere og vende videoen. 3. Flere værktøjer til at optimere videofilerne Tre ekstra værktøjer tilføjes for at optimere videofilerne, der er Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Med Media Metadata Editor kan du redigere ID3-tag og filnavn, genre osv. Af dine lyd- / videofiler. Du kan komprimere din video via videokompressor. Du kan også oprette et GIF-billede med GIF Maker. 4. Hurtig konvertering hastighed og høj kvalitet Tipard Video Converter Ultimate vedtager AMD APP og NVIDIA CUDA-teknologi, som muliggør batchkonvertering og sammenlægningsproces i superhurtig hastighed og med kvalitetstab. 5.Supporter alle populære enheder
Program description (Dutch)Video Converter Ultimate is een geweldige video-omzetter. Het is in staat om elke video en dvd naar video / audioformaten te converteren, inclusief AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, enz. Het voegt krachtigere bewerkingsfuncties toe om video te verbeteren door de resolutie te verhogen, helderheid en contrast te optimaliseren, videoruis te verwijderen , en het verminderen van videobewegingen. Belangrijkste functies: 1.Converteer 120+ videoformaten en dvd naar 4K en SD / HD-formaten (3D inbegrepen) Deze software kan video's en dvd converteren naar andere formaten, zoals AVI, WMV, MOV, MP4, TS, enz. Het converteert ook video's tussen de verschillende resolutie van SD, HD en 4K. Voor 4K-video's kan het video's converteren naar 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Het kan ook 2D naar 3D converteren voor een buitengewone visuele ervaring. 2. krachtige bewerkingsfuncties U kunt de videolengte, schermafbeelding eenvoudig inkorten, het video-effect aanpassen en tekst- of afbeeldingwatermerk toevoegen zoals u dat wilt. Het is ook in staat om video naar een hogere resolutie te verhogen, het visuele effect te optimaliseren en videoruis te verwijderen. Wat betreft uw wankele video, het kan het trillen van video's gemakkelijk verminderen. Je kunt de video ook draaien en spiegelen. 3. meer tools om de videobestanden te optimaliseren Er zijn drie extra tools toegevoegd om de videobestanden te optimaliseren, er zijn Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Met Media Metadata Editor kunt u ID3-tag en bestandsnaam, genre, enz. Van uw audio- / videobestanden bewerken. Je kunt je video comprimeren via Videocompressor. Je kunt ook een GIF-afbeelding maken met GIF Maker. 4.Snelle conversiesnelheid en hoge kwaliteit Tipard Video Converter Ultimate maakt gebruik van AMD APP en NVIDIA CUDA-technologie, die batchconversie en samenvoegproces met supersnelle snelheid en zonder kwaliteitsverlies mogelijk maakt. 5. ondersteuning van alle populaire apparaten
Program description (Estonian)Video Converter Ultimate on suurepärane videomuundur. See on võimeline teisendama mis tahes videoid ja DVD-sid video- / helivormingutesse, sealhulgas AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC jne. See lisab võimsamaid redigeerimisfunktsioone video parendamiseks, suurendades eraldusvõimet, optimeerides heledust ja kontrasti, eemaldades videomüra ja vähendades video värisemist. Põhifunktsioonid: 1.Teisendage 120+ videovormingut ja DVD 4K- ja SD / HD-vormingusse (kaasa arvatud 3D) See tarkvara on võimeline teisendama videoid ja DVD-sid teistesse formaatidesse, näiteks AVI, WMV, MOV, MP4, TS jne. See teisendab videoid ka SD, HD ja 4k erineva eraldusvõimega videoteks. 4K videote puhul saab see teisendada videod 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Samuti saab see teisendada 2D 3D-ks erakordseks visuaalseks elamuseks. 2.Võimsad muutmisfunktsioonid Saate hõlpsalt kärpida video pikkust, ekraanipilti, reguleerida video efekti ja lisada teksti või pildi vesimärki vastavalt oma soovile. Samuti on see võimeline suurendama video eraldusvõimet, optimeerima visuaalset efekti ja eemaldama videomüra. Mis puudutab teie värisevat videot, võib see hõlpsalt vähendada video värisemist. Samuti võite videot pöörata ja pöörata. 3.Rohkem tööriistu videofailide optimeerimiseks Videofailide optimeerimiseks on lisatud kolm täiendavat tööriista: Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Media Metadata Editori abil saate redigeerida oma audio / videofailide ID3-silte ja failinime, žanrit jne. Videot saab kompressori abil tihendada. GIF-pilti saate teha ka rakendusega GIF Maker. 4. Kiire muundamise kiirus ja kõrge kvaliteet Tipard Video Converter Ultimate võtab kasutusele AMD APP ja NVIDIA CUDA tehnoloogia, mis võimaldab partiide teisendamise ja liitmise protsessi ülikiire kiirusega ja nullkvaliteediga kaotsiminekuga. 5. Toetage kõiki populaarseid seadmeid
Program description (Finnish)Video Converter Ultimate on loistava videomuunnin. Se pystyy muuntamaan minkä tahansa videon ja DVD: n video- / ääniformaateiksi, mukaan lukien AVI-, WMV-, MOV-, MP4-, MP3-, FLAC- jne. ja vähentää videon tärinää. Keskeiset toiminnot: 1.Konvertoi 120 + videoformaatti ja DVD 4K- ja SD / HD-muotoihin (mukana 3D) Tämä ohjelmisto pystyy muuntamaan videoita ja DVD-levyjä muihin muotoihin, kuten AVI, WMV, MOV, MP4, TS, jne. Se muuntaa myös videoita SD-, HD- ja 4k-erottelutarkkuuksilla. 4K-videoille se voi muuntaa videot 4K MP4,4K TS-, 4K AVI-, 4K FLV-, 4K MKV-, 4K WEBM-tiedostoiksi. Se voi myös muuntaa 2D 3D: ksi poikkeuksellisen visuaalisen kokemuksen. 2.Tehokkaat muokkaustoiminnot Voit helposti leikata videon pituutta, kuvakaappausta, säätää videotehostetta ja lisätä tekstiä tai kuvan vesileimaa haluamallasi tavalla. Se pystyy myös nostamaan videota parempaan tarkkuuteen, optimoimaan visuaalisen tehon ja poistamaan videomelun. Mitä tulee tärisevään videoosi, se voi vähentää videon tärinää helposti. Voit myös kääntää ja kääntää videota. 3.Lisää työkaluja videotiedostojen optimoimiseksi Kolme ylimääräistä työkalua on lisätty videotiedostojen optimoimiseksi. Näitä ovat Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Media Metadata Editor -sovelluksella voit muokata ääni- / videotiedostojesi ID3-tunnisteita ja tiedostoja, tyylilajeja jne. Voit pakata videosi videokompressorin avulla. Voit myös tehdä GIF-kuvan GIF Makerilla. 4.Nopea muuntamisnopeus ja korkea laatu Tipard Video Converter Ultimate ottaa käyttöön AMD APP- ja NVIDIA CUDA -teknologian, joka mahdollistaa erämuuntamisen ja yhdistämisen erittäin nopealla nopeudella ja nollalaatuhäviöllä. 5.Tuki kaikkia suosittuja laitteita Tämä ohjelmisto tarjoaa monia oletusasetuksia iPhonelle / iPadille / iPodille, Android-laitteille, Samsung-laitteille ja muille suosituille laitteille. Voit nauttia videostasi eri laitteilla.
Program description (French)Video Converter Ultimate est un excellent convertisseur vidéo. Il est capable de convertir n'importe quelle vidéo et DVD en formats vidéo / audio, y compris AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Il ajoute des fonctions d'édition plus puissantes pour améliorer la vidéo en augmentant la résolution, en optimisant la luminosité et le contraste, en supprimant le bruit vidéo et réduire les tremblements vidéo. Fonctions clés: 1.Convertissez plus de 120 formats vidéo et DVD en formats 4K et SD / HD (3D inclus) Ce logiciel est capable de convertir des vidéos et des DVD vers d'autres formats, comme AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. Il convertit également des vidéos parmi les différentes résolutions de SD, HD et 4k. Pour les vidéos 4K, il peut convertir des vidéos en 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Il peut également convertir la 2D en 3D pour une expérience visuelle extraordinaire. 2. fonctions d'édition puissantes Vous pouvez facilement couper la longueur de la vidéo, la capture d'écran, régler l'effet vidéo et ajouter du filigrane de texte ou d'image comme vous le souhaitez. Il est également capable d'augmenter la vidéo à une résolution plus élevée, d'optimiser l'effet visuel et de supprimer le bruit vidéo. Quant à votre vidéo tremblante, elle peut réduire facilement le tremblement vidéo. Vous pouvez également faire pivoter et retourner la vidéo. 3.Plus d'outils pour optimiser les fichiers vidéo Trois outils supplémentaires sont ajoutés pour optimiser les fichiers vidéo, il y a Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Avec Media Metadata Editor, vous pouvez modifier la balise ID3 et le nom de fichier, le genre, etc. de vos fichiers audio / vidéo. Vous pouvez compresser votre vidéo via Video Compressor. Vous pouvez également créer une image GIF avec GIF Maker. 4. vitesse de conversion rapide et haute qualité
Program description (Georgian)ვიდეო გადამყვანი Ultimate არის შესანიშნავი ვიდეო გადამყვანი. მას შეუძლია ნებისმიერი ვიდეო და DVD გადააკეთოს ვიდეო / აუდიო ფორმატებში, მათ შორის AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC და ა.შ. და ამცირებს ვიდეოკამერებს. ძირითადი ფუნქციები: 1. გადახედეთ 120+ ვიდეო ფორმატებს და DVD to 4K და SD / HD ფორმატებს (შედის 3D) ამ პროგრამული უზრუნველყოფას შეუძლია გადააკეთოს ვიდეო და DVD სხვა ფორმატებში, მაგალითად AVI, WMV, MOV, MP4, TS და ა.შ. ის ასევე გარდაქმნის ვიდეოებს SD, HD და 4k სხვადასხვა რეზოლუციებს შორის. 4K ვიდეოებისთვის მას შეუძლია გადააკეთოს ვიდეო 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. მას ასევე შეუძლია გადააკეთოს 2D to 3D არაჩვეულებრივი ვიზუალური გამოცდილებისთვის. 2. ძლიერი რედაქტირების ფუნქციები თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მორთოთ ვიდეოს სიგრძე, ეკრანის ანაბეჭდი, შეცვალოთ ვიდეო ეფექტები და დაამატოთ ტექსტი ან სურათის ჭაობი, როგორც გსურთ. მას ასევე შეუძლია გაზარდოს ვიდეო უფრო მაღალი რეზოლუციით, მოახდინოს ვიზუალური ეფექტის ოპტიმიზაცია და ვიდეო ხმაურის ამოღება. რაც შეეხება თქვენს კანკალ ვიდეოს, მას შეუძლია შეამციროს ვიდეოს შერყევა მარტივად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ როტაცია ჩართოთ ვიდეო. 3. მეტი ინსტრუმენტები ვიდეო ფაილების ოპტიმიზაციისთვის ვიდეო ფაილების ოპტიმიზაციისთვის დამატებულია სამი დამატებითი ინსტრუმენტი, არის Media Metadata რედაქტორი, ვიდეო კომპრესორი, GIF Maker. Media Metadata რედაქტორის საშუალებით შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი აუდიო / ვიდეო ფაილების ID3 წარწერა და ფაილის სახელი, ჟანრი და ა.შ. თქვენ შეგიძლიათ შეკუმშოთ თქვენი ვიდეო ვიდეო კომპრესორის საშუალებით. GIF გამოსახულების გაკეთება ასევე შეგიძლიათ GIF Maker– თან ერთად. 4. სწრაფი კონვერტაციის სიჩქარე და მაღალი ხარისხი Tipard Video Converter Ultimate იღებს AMD APP და NVIDIA CUDA ტექნოლოგიას, რომელიც საშუალებას აძლევს შეკვრათა კონვერტაციას და შერწყმის პროცესს სუპერ სწრაფი სიჩქარით და ნულოვანი ხარისხის დანაკარგით. 5. დაეხმარეთ ყველა პოპულარულ მოწყობილობას
Program description (German)Video Converter Ultimate ist ein großartiger Videokonverter. Es kann jedes Video und jede DVD in Video- / Audioformate wie AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC usw. konvertieren. Es bietet leistungsstärkere Bearbeitungsfunktionen, um das Video durch Erhöhen der Auflösung, Optimieren von Helligkeit und Kontrast sowie Entfernen von Videorauschen zu verbessern und Reduzieren von Video-Verwacklungen. Schlüsselfunktionen: 1.Konvertieren Sie mehr als 120 Videoformate und DVD in 4K- und SD / HD-Formate (3D enthalten). Diese Software kann Videos und DVDs in andere Formate wie AVI, WMV, MOV, MP4, TS usw. konvertieren. Sie konvertiert auch Videos mit unterschiedlichen Auflösungen von SD, HD und 4k. Für 4K-Videos können Videos in 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM konvertiert werden. Es kann auch 2D in 3D konvertieren, um ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis zu erzielen. 2. Leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen Sie können die Videolänge, den Screenshot, den Videoeffekt ganz einfach zuschneiden und nach Belieben Text- oder Bildwasserzeichen hinzufügen. Es ist auch in der Lage, Videos auf eine höhere Auflösung zu erhöhen, den visuellen Effekt zu optimieren und Videorauschen zu entfernen. Ihr verwackeltes Video kann das Verwackeln des Videos leicht reduzieren. Sie können das Video auch drehen und spiegeln. 3.Mehr Tools zur Optimierung der Videodateien Drei zusätzliche Tools zur Optimierung der Videodateien wurden hinzugefügt: Media Metadata Editor, Video Compressor und GIF Maker. Mit dem Media Metadata Editor können Sie das ID3-Tag und den Dateinamen, das Genre usw. Ihrer Audio- / Videodateien bearbeiten. Sie können Ihr Video über den Videokomprimierer komprimieren. Sie können mit GIF Maker auch ein GIF-Bild erstellen. 4. Schnelle Konvertierungsgeschwindigkeit und hohe Qualität
Program description (Greek)Το Video Converter Ultimate είναι ένας εξαιρετικός μετατροπέας βίντεο. Είναι σε θέση να μετατρέψει οποιοδήποτε βίντεο και DVD σε μορφές βίντεο / ήχου συμπεριλαμβανομένων AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC κλπ. Προσθέτει πιο ισχυρές λειτουργίες επεξεργασίας για την ενίσχυση του βίντεο αυξάνοντας την ανάλυση, βελτιστοποιώντας τη φωτεινότητα και την αντίθεση, , και τη μείωση της ανακίνησης βίντεο. Βασικές λειτουργίες: 1. Μετατρέψτε 120+ μορφές βίντεο και φορμά DVD σε 4Κ και SD / HD (συμπεριλαμβάνεται το 3D) Αυτό το λογισμικό είναι σε θέση να μετατρέπει τα βίντεο και το DVD σε άλλες μορφές, όπως AVI, WMV, MOV, MP4, TS, κλπ. Μετατρέπει επίσης τα βίντεο μεταξύ των διαφορετικών ψήφισμα των SD, HD και 4k. Για βίντεο 4K, μπορεί να μετατρέψει βίντεο σε 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Μπορεί επίσης να μετατρέψει το 2D σε 3D για μια εξαιρετική οπτική εμπειρία. 2.Πολλές λειτουργίες επεξεργασίας Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήκος βίντεο, το στιγμιότυπο οθόνης, να ρυθμίσετε το εφέ βίντεο και να προσθέσετε υδατογράφημα κειμένου ή εικόνας όπως θέλετε. Είναι επίσης σε θέση να αυξήσει το βίντεο σε υψηλότερη ανάλυση, να βελτιστοποιήσει το οπτικό εφέ και να αφαιρέσει το θόρυβο του βίντεο. Όσο για το τρελό βίντεο, μπορεί να μειώσει εύκολα το βίντεο. Θα μπορούσατε επίσης να περιστρέψετε και να αναστρέψετε το βίντεο. 3.Περισσότερα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των αρχείων βίντεο Τρία πρόσθετα εργαλεία προστίθενται για τη βελτιστοποίηση των αρχείων βίντεο, υπάρχουν επεξεργαστές μεταδεδομένων Media, Video Compressor, GIF Maker. Με το πρόγραμμα επεξεργασίας μεταδεδομένων Media, μπορείτε να επεξεργαστείτε την ετικέτα ID3 και το όνομα αρχείου, το είδος, κ.λπ. των αρχείων ήχου / βίντεο. Μπορείτε να συμπιέσετε το βίντεό σας μέσω του Video Compressor. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εικόνα GIF με το GIF Maker. 4.Fast ταχύτητα μετατροπής και υψηλής ποιότητας
Program description (Hebrew)ממיר וידאו Ultimate הוא ממיר וידאו נהדר. זה מאפשר להמיר כל וידאו ו- DVD תוצרת בית ל וידאו / פורמט אודיו כולל AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, וכו 'זה מוסיף פונקציות עריכה חזקה יותר כדי לשפר את הווידאו על ידי רזולוציה upscaling, אופטימיזציה של בהירות וניגודיות, הסרת רעש וידאו, והפחתת רעידות וידאו. פונקציות עיקריות 1. המרת 120 + פורמטים של וידאו ו- DVD הביתה ל 4K ו SD / HD פורמטים (3D כלול) תוכנה זו אמורה להמיר קטעי וידאו ו- DVD הביתה פורמטים אחרים, כמו AVI, WMV, MOV, MP4, TS, וכו 'זה גם ממיר קטעי וידאו בין רזולוציה שונה של SD, HD ו 4k. עבור 4K קטעי וידאו, הוא תומך להמיר קטעי וידאו ל 4k MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. יתר על כן, הוא תומך בהמרת 2D ל 3D עבור חוויה ויזואלית יוצאת דופן. 2. פונקציות עריכה רבת עוצמה (עודכן לאחרונה) אתה יכול בקלות לקצץ אורך וידאו, צילום מסך, להתאים אפקט וידאו והוספת טקסט או תמונה סימן מים כמו שאתה אוהב. לאחר העדכון האחרון, אתה יכול להשתמש בו כדי upscale וידאו ברזולוציה גבוהה יותר, למטב את האפקט החזותי בלחיצה אחת ולהסיר רעש וידאו. באשר וידאו רעוע שלך, זה יכול להפחית את הווידאו רועד בקלות. אתה יכול גם לסובב ולהעיף את הווידאו. 3. מהירות המרה מהירה ואיכות גבוהה תוכנה זו המרת מאמצת AMD APP ו NVIDIA CUDA הטכנולוגיה, המאפשר המרה אצווה תהליך מיזוג במהירות סופר סופר עם אובדן איכות אפס. 4. תמיכה בכל המכשירים הפופולריים תוכנה זו מציעה הגדרות ברירת מחדל רבות עבור iPhone / iPad / iPod (iPad Air 2, iPhone 6s כלולה), מכשירי אנדרואיד, מכשירי Samsung והתקנים פופולריים אחרים, אתה יכול ליהנות הווידאו שלך על מכשירים שונים.
Program description (Hindi)वीडियो कन्वर्टर अल्टीमेट एक बेहतरीन वीडियो कन्वर्टर है। यह AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, आदि सहित किसी भी वीडियो और डीवीडी को वीडियो / ऑडियो प्रारूपों में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह वीडियो को बढ़ाने के लिए और अधिक शक्तिशाली संपादन फ़ंक्शंस जोड़ता है जिससे रिज़ॉल्यूशन बढ़ाना, चमक और इसके विपरीत अनुकूलन, वीडियो शोर को दूर करना , और वीडियो मिलाते हुए कम करना। मुख्य कार्यों: 1. आगे 120+ वीडियो प्रारूपों और डीवीडी 4K और एसडी / एचडी प्रारूपों (3 डी शामिल) के लिए यह सॉफ्टवेयर वीडियो और डीवीडी को अन्य प्रारूपों, जैसे कि AVI, WMV, MOV, MP4, TS, आदि में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह एसडी, एचडी और 4k के विभिन्न रिज़ॉल्यूशन के बीच वीडियो भी परिवर्तित करता है। 4K वीडियो के लिए, यह 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM में वीडियो परिवर्तित कर सकता है। यह असाधारण दृश्य अनुभव के लिए 2 डी को 3 डी में भी बदल सकता है। 2. शक्तिशाली संपादन कार्य आप आसानी से वीडियो की लंबाई, स्क्रीनशॉट को ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो प्रभाव को समायोजित कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार टेक्स्ट या चित्र वॉटरमार्क जोड़ सकते हैं। यह वीडियो को उच्च रिज़ॉल्यूशन तक बढ़ाने, दृश्य प्रभाव को अनुकूलित करने और वीडियो शोर को दूर करने में भी सक्षम है। अपने अस्थिर वीडियो के लिए, यह आसानी से हिलाते हुए वीडियो को कम कर सकता है। आप वीडियो को घुमा और फ्लिप भी कर सकते हैं। 3. अधिक उपकरण वीडियो फ़ाइलों का अनुकूलन करने के लिए वीडियो फ़ाइलों को अनुकूलित करने के लिए तीन अतिरिक्त उपकरण जोड़े गए हैं, मीडिया मेटाडेटा संपादक, वीडियो कंप्रेसर, जीआईएफ निर्माता हैं। मीडिया मेटाडेटा संपादक के साथ, आप अपने ऑडियो / वीडियो फ़ाइलों के आईडी 3 टैग और फ़ाइल नाम, शैली आदि को संपादित कर सकते हैं। आप वीडियो कंप्रेसर के माध्यम से अपने वीडियो को संपीड़ित कर सकते हैं। आप GIF मेकर के साथ GIF इमेज भी बना सकते हैं। 4. तेजी से रूपांतरण की गति और उच्च गुणवत्ता टिपार्ड वीडियो कन्वर्टर अंतिम रूप से AMD APP और NVIDIA CUDA तकनीक को अपनाता है, जो बैच रूपांतरण और सुपर-फास्ट गति से विलय प्रक्रिया को सक्षम बनाता है और शून्य-गुणवत्ता के नुकसान के साथ। 5. सभी लोकप्रिय उपकरणों का समर्थन करें
Program description (Hungarian)A Video Converter Ultimate egy nagyszerű video konverter. Bármilyen videót és DVD-t képes konvertálni video / audio formátumba, beleértve AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, stb. Nagyobb teljesítményű szerkesztési funkciókat kínál a videó javításához a felbontás növelésével, a fényerő és a kontraszt optimalizálásával, a videozaj eltávolításával , és csökkenti a videó remegését. Főbb funkciók: 1. Konvertálja a 120+ video formátumot és a DVD formátumot 4K és SD / HD formátumba (a 3D-t tartalmazza) Ez a szoftver képes konvertálni a videókat és a DVD-t más formátumokba, például AVI, WMV, MOV, MP4, TS, stb. Ezenkívül a videókat konvertálja az SD, HD és 4k felbontás között. 4K videók esetén konvertálhatja a videókat 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM formátumba. Rendkívüli vizuális élmény érdekében konvertálhatja a 2D-t 3D-re is. 2.Hatalmas szerkesztési funkciók Könnyedén kivághatja a videó hosszát, a képernyőképet, beállíthatja a videóhatást, és hozzáadhat szöveget vagy képet vízjelhez, ahogy tetszik. Emellett képes a videót nagyobb felbontásra növelni, optimalizálni a vizuális hatást és eltávolítani a videozajt. A remegő videóddal kapcsolatban könnyedén csökkentheti a videó remegését. A videót elforgathatja és megfordíthatja. 3.Több eszközök a video fájlok optimalizálásához Három extra eszköz került hozzáadásra a videofájlok optimalizálásához: a Media Metadata Editor, a Video Compressor, a GIF Maker. A Media Metadata Editor segítségével szerkesztheti audio / video fájljainak ID3 címkéjét és fájlnevét, műfaját stb. A videó tömörítéséhez tömörítheti a videót. GIF-képet is készíthet a GIF Maker segítségével. 4.Gyors konverziós sebesség és kiváló minőség A Tipard Video Converter Ultimate elfogadja az AMD APP és az NVIDIA CUDA technológiát, amely lehetővé teszi a kötegelt átalakítást és az egyesítési folyamatot szupergyors sebességgel és nulla minőségű veszteséggel. 5.Támogatja az összes népszerű eszközt
Program description (Icelandic)Video Converter Ultimate er frábær vídeóbreytir. Það er hægt að umbreyta öllum vídeóum og DVD í vídeó / hljóð snið þar á meðal AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, o.fl. Það bætir við öflugri klippingaraðgerðir til að bæta myndbandið með því að auka upplausn, hámarka birtustig og andstæða, fjarlægja myndbandshávaða , og draga úr skjálftum. Lykilaðgerðir: 1. Umbreyttu 120+ myndbands sniðum og DVD í 4K og SD / HD snið (3D innifalið) Þessi hugbúnaður er fær um að umbreyta vídeóum og DVD í önnur snið, eins og AVI, WMV, MOV, MP4, TS, o.fl. Hann breytir einnig myndböndum í mismunandi upplausn SD, HD og 4k. Fyrir 4K myndbönd getur það umbreytt vídeóum í 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Það getur einnig umbreytt 2D í 3D fyrir óvenjulega sjónræn upplifun. 2.Kraftmikill breyta aðgerðum Þú getur auðveldlega klippt vídeólengd, skjámynd, breytt vídeóáhrifum og bætt við texta eða mynd vatnsmerki eins og þú vilt. Það er einnig hægt að auka myndbandið í hærri upplausn, hámarka sjónræn áhrif og fjarlægja myndbandshávaða. Hvað varðar skjálfta myndbandið þitt, þá getur það dregið auðveldlega úr skjálftanum. Þú getur líka snúið og snúið vídeóinu við. 3. Fleiri verkfæri til að hámarka myndbandaskrárnar Þremur aukatólum er bætt við til að hámarka myndskrárnar, það eru Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Með Media Metata Data Editor geturðu breytt ID3 merki og skráarheiti, tegund o.s.frv hljóð / myndskrár. Þú getur þjappað vídeóinu þínu með Vídeóþjöppu. Þú getur líka búið til GIF mynd með GIF Maker. 4.Hraði viðskiptahraði og hágæða Tipard Video Converter Ultimate tileinkar sér AMD APP og NVIDIA CUDA tækni sem gerir kleift að umbreyta lotu og sameina ferli á of hröðum hraða og með núllgæðatapi. 5. Styður öll vinsæl tæki Þessi hugbúnaður býður upp á margar sjálfgefnar stillingar fyrir iPhone / iPad / iPod, Android tæki, Samsung tæki og önnur vinsæl tæki, þú gætir notið vídeósins þíns á mismunandi tækjum.
Program description (Indonesian)Video Converter Ultimate adalah pengonversi video yang hebat. Ia mampu mengonversi video dan DVD apa pun ke format video / audio termasuk AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, dll. Ia menambahkan fungsi pengeditan yang lebih kuat untuk meningkatkan video dengan meningkatkan resolusi, mengoptimalkan kecerahan dan kontras, menghilangkan kebisingan video , dan mengurangi guncangan video. Fungsi utama: 1.Konversi 120+ format video dan format DVD ke format 4K dan SD / HD (termasuk 3D) Perangkat lunak ini dapat mengkonversi video dan DVD ke format lain, seperti AVI, WMV, MOV, MP4, TS, dll. Ini juga mengkonversi video di antara resolusi SD, HD dan 4k yang berbeda. Untuk video 4K, dapat mengkonversi video ke 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Itu juga dapat mengkonversi 2D ke 3D untuk pengalaman visual yang luar biasa. 2.Fungsi pengeditan yang kuat Anda dapat dengan mudah memotong panjang video, tangkapan layar, menyesuaikan efek video dan menambahkan teks atau tanda air gambar sesuka Anda. Itu juga dapat meningkatkan video ke resolusi yang lebih tinggi, mengoptimalkan efek visual dan menghilangkan kebisingan video. Sedangkan untuk video goyah Anda, itu dapat mengurangi goyangan video dengan mudah. Anda juga dapat memutar dan membalik video. 3.Lebih banyak alat untuk mengoptimalkan file video Tiga alat tambahan ditambahkan untuk mengoptimalkan file video, ada Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Dengan Media Metadata Editor, Anda dapat mengedit tag ID3 dan nama file, genre, dll dari file audio / video Anda. Anda dapat mengompres video Anda melalui Video Compressor. Anda juga dapat membuat gambar GIF dengan GIF Maker. 4. Kecepatan konversi yang cepat dan kualitas tinggi Tipard Video Converter Ultimate mengadopsi teknologi AMD APP dan NVIDIA CUDA, yang memungkinkan konversi batch dan proses penggabungan pada kecepatan super cepat dan dengan kehilangan kualitas nol. 5. Mendukung semua perangkat populer
Program description (Italian)Video Converter Ultimate è un ottimo convertitore video. È in grado di convertire qualsiasi video e DVD in formati video / audio tra cui AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, ecc. Aggiunge funzioni di editing più potenti per migliorare il video aumentando la risoluzione, ottimizzando la luminosità e il contrasto, rimuovendo il rumore video e riducendo le vibrazioni del video. Funzioni chiave: 1. Converti oltre 120 formati video e DVD in formati 4K e SD / HD (3D incluso) Questo software è in grado di convertire video e DVD in altri formati, come AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ecc. Converte anche video tra le diverse risoluzioni di SD, HD e 4k. Per video 4K, può convertire video in 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Può anche convertire 2D in 3D per un'esperienza visiva straordinaria. 2. Potenti funzioni di modifica Puoi facilmente tagliare la lunghezza del video, screenshot, regolare l'effetto video e aggiungere filigrana di testo o immagine come preferisci. È anche in grado di aumentare il video a una risoluzione più elevata, ottimizzare l'effetto visivo e rimuovere il rumore video. Per quanto riguarda il tuo video traballante, può ridurre facilmente la vibrazione del video. Puoi anche ruotare e capovolgere il video. 3. Altri strumenti per ottimizzare i file video Sono stati aggiunti tre strumenti extra per ottimizzare i file video, ci sono Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Con Media Metadata Editor, puoi modificare tag ID3 e nome file, genere, ecc. Dei tuoi file audio / video. Puoi comprimere il tuo video tramite Video Compressor. Puoi anche creare un'immagine GIF con GIF Maker. 4.Velocità di conversione veloce e alta qualità Tipard Video Converter Ultimate adotta l'APP AMD e la tecnologia NVIDIA CUDA, che consente la conversione batch e il processo di fusione a velocità superveloce e con perdita di qualità pari a zero. 5.Supporta tutti i dispositivi più diffusi
Program description (Japanese)ビデオコンバーターアルティメットは素晴らしいビデオコンバーターです。任意のビデオとDVDをAVI、WMV、MOV、MP4、MP3、FLACなどのビデオ/オーディオ形式に変換できます。より強力な編集機能を追加して、解像度を高め、輝度とコントラストを最適化し、ビデオノイズを除去して、ビデオを強化します、およびビデオ揺れを低減します。 主な機能: 1. 120以上のビデオ形式とDVDを4KおよびSD / HD形式に変換(3Dを含む) このソフトウェアは、ビデオやDVDをAVI、WMV、MOV、MP4、TSなどの他のフォーマットに変換できます。SD、HD、4kの異なる解像度間でビデオを変換することもできます。 4K動画の場合、動画を4K MP4、4K TS、4K AVI、4K FLV、4K MKV、4K WEBMに変換できます。また、2Dを3Dに変換して、並外れた視覚体験を実現することもできます。 2.強力な編集機能 ビデオの長さ、スクリーンショットのトリミング、ビデオ効果の調整、テキストや画像の透かしの追加を簡単に行うことができます。また、ビデオの解像度を上げて視覚効果を最適化し、ビデオノイズを取り除くこともできます。揺れる動画については、簡単に動画の揺れを軽減できます。ビデオを回転させたり、めくったりすることもできます。 3.ビデオファイルを最適化するためのより多くのツール ビデオファイルを最適化するために3つの追加ツールが追加されています。メディアメタデータエディター、ビデオコンプレッサー、GIFメーカーがあります。メディアメタデータエディターを使用すると、オーディオ/ビデオファイルのID3タグとファイル名、ジャンルなどを編集できます。 Video Compressorを使用してビデオを圧縮できます。 GIFメーカーでGIF画像を作成することもできます。 4.高速変換速度と高品質 Tipard Video Converter Ultimateは、AMD APPとNVIDIA CUDAテクノロジーを採用しています。これにより、バッチ変換とマージプロセスを超高速で、品質をゼロに保ちます。 5.すべての人気のあるデバイスをサポート このソフトウェアは、iPhone / iPad / iPod、Androidデバイス、Samsungデバイスおよびその他の人気のあるデバイスの多くのデフォルト設定を提供し、さまざまなデバイスでビデオを楽しむことができます。
Program description (Korean)Video Converter Ultimate는 훌륭한 비디오 변환기입니다. 모든 비디오 및 DVD를 AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC 등의 비디오 / 오디오 형식으로 변환 할 수 있습니다. 해상도를 높이고 밝기와 대비를 최적화하며 비디오 노이즈를 제거하여 비디오를 향상시키는 강력한 편집 기능을 추가합니다. 비디오 떨림을 줄입니다. 주요 기능 : 1. 120+ 비디오 형식 및 DVD를 4K 및 SD / HD 형식으로 변환 (3D 포함) 이 소프트웨어는 비디오 및 DVD를 AVI, WMV, MOV, MP4, TS 등과 같은 다른 형식으로 변환 할 수 있습니다. 또한 SD, HD 및 4k의 다른 해상도간에 비디오를 변환합니다. 4K 비디오의 경우 비디오를 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM으로 변환 할 수 있습니다. 또한 뛰어난 시각적 경험을 위해 2D를 3D로 변환 할 수도 있습니다. 2. 강력한 편집 기능 비디오 길이를 쉽게 다듬고 스크린 샷을 찍고 비디오 효과를 조정하고 원하는대로 텍스트 또는 그림 워터 마크를 추가 할 수 있습니다. 또한 비디오를 더 높은 해상도로 높이고 시각 효과를 최적화하며 비디오 노이즈를 제거 할 수 있습니다. 흔들리는 비디오는 비디오 흔들림을 쉽게 줄일 수 있습니다. 비디오를 회전하고 뒤집을 수도 있습니다. 비디오 파일을 최적화하는 3.More 도구 비디오 파일을 최적화하기 위해 세 가지 추가 도구가 추가되었습니다. 미디어 메타 데이터 편집기, 비디오 압축기, GIF 메이커가 있습니다. Media Metadata Editor를 사용하면 오디오 / 비디오 파일의 ID3 태그 및 파일 이름, 장르 등을 편집 할 수 있습니다. 비디오 압축기를 통해 비디오를 압축 할 수 있습니다. GIF Maker를 사용하여 GIF 이미지를 만들 수도 있습니다. 4. 빠른 변환 속도와 고품질 Tipard Video Converter Ultimate는 AMD APP 및 NVIDIA CUDA 기술을 채택하여 초고속으로 품질 손실없이 일괄 변환 및 병합 프로세스를 수행 할 수 있습니다. 5. 모든 대중적인 장치를 지원하십시오 이 소프트웨어는 iPhone / iPad / iPod, Android 장치, Samsung 장치 및 기타 인기있는 장치에 대한 많은 기본 설정을 제공하므로 다른 장치에서 비디오를 즐길 수 있습니다.
Program description (Latvian)Video Converter Ultimate ir lielisks video pārveidotājs. Tas spēj pārveidot jebkuru video un DVD video / audio formātos, ieskaitot AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC utt. Tas pievieno vēl jaudīgākas rediģēšanas funkcijas, lai uzlabotu video, palielinot izšķirtspēju, optimizējot spilgtumu un kontrastu, noņemot video troksni un samazinot video trīcēšanu. Galvenās funkcijas: 1.Convert 120+ video formātus un DVD uz 4K un SD / HD formātiem (iekļauts 3D) Šī programmatūra spēj pārveidot videoklipus un DVD uz citiem formātiem, piemēram, AVI, WMV, MOV, MP4, TS utt. Tā arī konvertē videoklipus ar atšķirīgu izšķirtspēju SD, HD un 4k. 4K videoklipiem tas var konvertēt videoklipus uz 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Tas var arī pārveidot 2D uz 3D, lai iegūtu ārkārtas vizuālu pieredzi. 2.Spēcīgas rediģēšanas funkcijas Jūs varat viegli sagriezt video garumu, ekrānuzņēmumu, pielāgot video efektu un pievienot tekstu vai attēla ūdenszīmi, kā vēlaties. Tas arī spēj palielināt video uz augstāku izšķirtspēju, optimizēt vizuālo efektu un noņemt video troksni. Kas attiecas uz jūsu satricinošo video, tas var viegli samazināt video satricinājumu. Varat arī pagriezt un pagriezt video. 3.Vairāk rīku video failu optimizēšanai Video failu optimizēšanai ir pievienoti trīs papildu rīki: Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Izmantojot Media Metadata Editor, jūs varat rediģēt audio / video failu ID3 tagus un faila nosaukumu, žanru utt. Videoklipu var saspiest, izmantojot video kompresoru. Izmantojot GIF veidotāju, varat arī izveidot GIF attēlu. 4.Ātra konversijas ātrums un augsta kvalitāte Tipard Video Converter Ultimate izmanto AMD APP un NVIDIA CUDA tehnoloģiju, kas ļauj partijas pārveidošanu un apvienošanu veikt ar ļoti ātru ātrumu un ar nulles kvalitātes zudumu. 5.Atbalstiet visas populārās ierīces
Program description (Lithuanian)Video Converter Ultimate is a great video converter. It is able to convert any video and DVD to video/audio formats including AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. It adds more powerful editing functions to enhance video by increasing resolution, optimizing brightness and contrast, removing video noise, and reducing video shaking. Key functions: 1.Convert 120+ video formats and DVD to 4K and SD/HD formats (3D included) This software is able to convert videos and DVD to other formats, like AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. It also converts videos among the different resolution of SD, HD and 4k. For 4K videos, it can convert videos to 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. It can also convert 2D to 3D for an extraordinary visual experience. 2.Powerful edit functions You can easily trim video length, screenshot, adjust video effect and add text or picture watermark as you like. It is also able to increase video to higher resolution, optimize the visual effect and remove video noise. As for your shaky video, it can reduce the video shaking easily. You could also rotate and flip the video. 3.More tools to optimize the video files Three extra tools are added to optimize the video files, there are Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. With Media Metadata Editor, you can edit ID3 tag and file name, genre, etc. of your audio/video files. You can compress your video via Video Compressor. You can also make a GIF image with GIF Maker. 4.Fast conversion speed and high quality Tipard Video Converter Ultimate adopts AMD APP and NVIDIA CUDA technology, which enables batch conversion and merging process at super-fast speed and with zero-quality loss. 5.Support all popular devices This software offers many default settings for iPhone/iPad/iPod, Android devices, Samsung devices and other popular devices, you could enjoy your video on different devices.
Program description (Norwegian)Video Converter Ultimate er en flott videokonverterer. Den er i stand til å konvertere alle video- og DVD-er til video- / lydformater inkludert AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Den legger til kraftigere redigeringsfunksjoner for å forbedre videoen ved å øke oppløsningen, optimalisere lysstyrken og kontrasten, fjerne videostøy , og reduserer risting av video. Viktige funksjoner: 1. Konverter 120+ videoformater og DVD til 4K og SD / HD-formater (3D inkludert) Denne programvaren er i stand til å konvertere videoer og DVD til andre formater, for eksempel AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. Den konverterer også videoer mellom forskjellige oppløsninger på SD, HD og 4k. For 4K-videoer kan den konvertere videoer til 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Det kan også konvertere 2D til 3D for en ekstraordinær visuell opplevelse. 2.Kraftige redigeringsfunksjoner Du kan enkelt trimme videolengde, skjermdump, justere videoeffekt og legge til tekst eller bilde vannmerke som du vil. Det er også i stand til å øke videoen til høyere oppløsning, optimalisere den visuelle effekten og fjerne videostøy. Når det gjelder din skjelvete video, kan den redusere ristingen av videoen lett. Du kan også rotere og snu videoen. 3. Flere verktøy for å optimalisere videofilene Tre ekstra verktøy er lagt til for å optimalisere videofilene, det er Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Med Media Metadata Editor kan du redigere ID3-kode og filnavn, sjanger osv. Av lyd- / videofilene. Du kan komprimere videoen din via videokompressor. Du kan også lage et GIF-bilde med GIF Maker. 4.Fast konvertering hastighet og høy kvalitet Tipard Video Converter Ultimate tar i bruk AMD APP og NVIDIA CUDA-teknologi, som muliggjør batchkonvertering og sammenslåingsprosess i superrask hastighet og med null kvalitetstap. 5. Støtter alle populære enheter
Program description (Persian)Video Converter Ultimate مبدل ویدیویی عالی است. این نرم افزار قادر است هر فیلم و دی وی دی را به فرمت های ویدیویی / صوتی از جمله AVI ، WMV ، MOV ، MP4 ، MP3 ، FLAC و غیره تبدیل کند. این کار باعث افزایش توابع ویرایش قدرتمندتر برای افزایش ویدیو با افزایش وضوح تصویر ، بهینه سازی روشنایی و کنتراست ، از بین بردن نویز ویدیو می شود. و کاهش لرزش ویدیو توابع اصلی: 1. فرمت های ویدیویی 120+ و DVD را به فرمت های 4K و SD / HD (3 بعدی شامل) تبدیل کنید این نرم افزار قادر است فیلم ها و DVD را به فرمت های دیگر مانند AVI ، WMV ، MOV ، MP4 ، TS و غیره تبدیل کند همچنین فیلم ها را در بین رزولوشن های مختلف SD ، HD و 4k تبدیل می کند. برای فیلم های 4K ، می تواند فیلم ها را به 4K MP4،4K TS ، 4K AVI ، 4K FLV ، 4K MKV ، 4K WEBM تبدیل کند. همچنین می تواند 2D را به یک 3D برای یک تجربه بصری فوق العاده تبدیل کند. توابع ویرایش 2.Powerful به راحتی می توانید طول فیلم ، عکس صفحه را تنظیم کنید ، جلوه تصویری را تنظیم کرده و متن دلخواه را مانند متن یا علامت تصویری اضافه کنید. همچنین قادر به افزایش ویدئو به وضوح بالاتر ، بهینه سازی جلوه تصویری و حذف نویز فیلم است. در مورد فیلم لرزان شما ، این می تواند لرزش فیلم را به راحتی کاهش دهد. همچنین می توانید فیلم را بچرخانید و تلنگر کنید. 3. ابزارهای بیشتر برای بهینه سازی پرونده های ویدیویی سه ابزار اضافی برای بهینه سازی پرونده های ویدیویی اضافه شده است ، ویرایشگر Media Metadata ، Video Compressor ، GIF Maker وجود دارد. با ویرایشگر Media Metadata ، می توانید برچسب ها و نام فایل های ID3 ، ژانر و غیره پرونده های صوتی / تصویری خود را ویرایش کنید. می توانید فیلم خود را از طریق Video Compressor فشرده سازی کنید. همچنین می توانید با GIF Maker یک تصویر GIF بسازید. 4. تبدیل سریع و کیفیت بالا Tipard Video Converter Ultimate فناوری APP و NVIDIA CUDA را به تصویب رساند ، که امکان تبدیل و فرآیند ادغام دسته ای را با سرعت بسیار سریع و با از دست دادن کیفیت صفر امکان پذیر می کند. 5. پشتیبانی از تمام دستگاه های محبوب
Program description (Polish)Video Converter Ultimate to świetny konwerter wideo. Jest w stanie konwertować dowolne formaty wideo i DVD na formaty wideo / audio, w tym AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC itp. Dodaje mocniejsze funkcje edycji w celu poprawy wideo poprzez zwiększenie rozdzielczości, optymalizację jasności i kontrastu, usuwanie szumów wideo i redukując wstrząsy wideo. Kluczowe funkcje: 1. konwertuj ponad 120 formatów wideo i DVD na formaty 4K i SD / HD (w zestawie 3D) To oprogramowanie jest w stanie konwertować wideo i DVD na inne formaty, takie jak AVI, WMV, MOV, MP4, TS itp. Konwertuje również filmy wideo o różnej rozdzielczości SD, HD i 4K. W przypadku filmów 4K może konwertować filmy do 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Może także konwertować 2D na 3D, zapewniając niezwykłe wrażenia wizualne. 2. Potężne funkcje edycji Możesz łatwo przyciąć długość filmu, zrzut ekranu, dostosować efekt wideo i dodać tekst lub obraz znak wodny, jak chcesz. Jest również w stanie zwiększyć wideo do wyższej rozdzielczości, zoptymalizować efekt wizualny i usunąć zakłócenia wideo. Jeśli chodzi o twoje wstrząsające wideo, może ono łatwo zmniejszyć wstrząsy wideo. Możesz także obrócić i odwrócić wideo. 3.Więcej narzędzi do optymalizacji plików wideo Dodano trzy dodatkowe narzędzia do optymalizacji plików wideo, są to Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Za pomocą Edytora metadanych multimediów możesz edytować znacznik ID3 i nazwę pliku, gatunek itp. Plików audio / wideo. Możesz skompresować wideo za pomocą Video Compressor. Możesz także zrobić obraz GIF za pomocą GIF Maker. 4.Szybka prędkość konwersji i wysoka jakość Tipard Video Converter Ultimate przyjmuje technologię AMD APP i technologię NVIDIA CUDA, która umożliwia konwersję i łączenie partii z superszybką prędkością i bez utraty jakości zerowej. 5.Wsprzyj wszystkie popularne urządzenia
Program description (Portuguese)Video Converter Ultimate é um ótimo conversor de vídeo. É capaz de converter qualquer vídeo e DVD para formatos de vídeo / áudio, incluindo AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Ele adiciona funções de edição mais poderosas para aprimorar o vídeo, aumentando a resolução, otimizando o brilho e o contraste, removendo o ruído do vídeo e reduzir a trepidação do vídeo. Principais funções: 1.Converta mais de 120 formatos de vídeo e DVD para os formatos 4K e SD / HD (3D incluído) Este software é capaz de converter vídeos e DVD para outros formatos, como AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. Também converte vídeos entre as diferentes resoluções de SD, HD e 4K. Para vídeos em 4K, ele pode converter vídeos em 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Também pode converter 2D em 3D para uma experiência visual extraordinária. Funções de edição 2.Powerful Você pode cortar facilmente a duração do vídeo, capturar imagens, ajustar o efeito do vídeo e adicionar marca d'água de texto ou imagem conforme desejar. Também é capaz de aumentar o vídeo para uma resolução mais alta, otimizar o efeito visual e remover o ruído do vídeo. Quanto ao seu vídeo instável, ele pode reduzir o tremido do vídeo facilmente. Você também pode girar e virar o vídeo. 3.Mais ferramentas para otimizar os arquivos de vídeo Três ferramentas extras foram adicionadas para otimizar os arquivos de vídeo: existem o Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Com o Media Metadata Editor, você pode editar a etiqueta ID3 e o nome do arquivo, gênero etc. dos seus arquivos de áudio / vídeo. Você pode compactar seu vídeo via Video Compressor. Você também pode criar uma imagem GIF com o GIF Maker. Velocidade de conversão 4.Fast e alta qualidade O Tipard Video Converter Ultimate adota a tecnologia AMD APP e NVIDIA CUDA, que permite a conversão em lote e o processo de mesclagem em velocidade super rápida e com perda de qualidade zero. 5.Suporte a todos os dispositivos populares
Program description (Romanian)Video Converter Ultimate este un convertor video excelent. Este capabil să convertească orice videoclip și DVD în formate video / audio, inclusiv AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Adăugă funcții de editare mai puternice pentru a îmbunătăți video prin creșterea rezoluției, optimizarea luminozității și contrastului, eliminarea zgomotului video și reducerea vibrațiilor video. Funcții cheie: 1.Convertiți peste 120 de formate video și DVD în formate 4K și SD / HD (3D inclus) Acest software poate converti videoclipuri și DVD în alte formate, cum ar fi AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. De asemenea, convertește videoclipuri în rezoluția diferită de SD, HD și 4k. Pentru videoclipuri 4K, acesta poate converti videoclipuri în 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. De asemenea, poate converti 2D în 3D pentru o experiență vizuală extraordinară. 2. Funcții de editare puternice Puteți decupa cu ușurință lungimea, captură de ecran, regla efectul video și adăugați text sau filigran de imagine după cum doriți. De asemenea, este capabil să crească video la rezoluție mai mare, să optimizeze efectul vizual și să elimine zgomotul video. În ceea ce privește videoclipul tău, poate reduce video-ul tremurând cu ușurință. De asemenea, ați putea roti și roti videoclipul. 3. Mai multe instrumente pentru optimizarea fișierelor video Se adaugă trei instrumente suplimentare pentru a optimiza fișierele video, există editor de metadate media, compresor video, GIF Maker. Cu Media Metadata Editor, puteți edita eticheta ID3 și numele fișierului, genul, etc. ale fișierelor dvs. audio / video. Puteți comprima videoclipul via Video Compressor. Puteți crea, de asemenea, o imagine GIF cu GIF Maker. Viteza de conversie rapidă și de înaltă calitate Tipard Video Converter Ultimate adoptă AMD APP și tehnologia NVIDIA CUDA, care permite procesul de conversie și îmbinare a loturilor cu viteză super-rapidă și cu pierderi de calitate zero. 5. Susțineți toate dispozitivele populare
Program description (Russian)Video Converter Ultimate - отличный видео конвертер. Он способен конвертировать любое видео и DVD в видео / аудио форматы, включая AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC и т. Д. Он добавляет более мощные функции редактирования для повышения качества видео за счет увеличения разрешения, оптимизации яркости и контрастности, устранения шума видео и уменьшение дрожания видео. Ключевые функции: 1. Конвертировать более 120 видео форматов и DVD в 4K и SD / HD форматы (3D в комплекте) Это программное обеспечение способно конвертировать видео и DVD в другие форматы, такие как AVI, WMV, MOV, MP4, TS и т. Д. Оно также конвертирует видео с разным разрешением SD, HD и 4k. Для видео 4K, он может конвертировать видео в 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Он также может конвертировать 2D в 3D для экстраординарного визуального опыта. 2. Мощные функции редактирования Вы можете легко обрезать длину видео, снимок экрана, настраивать видеоэффект и добавлять текстовые или графические водяные знаки, как вам нравится. Он также способен увеличивать видео до более высокого разрешения, оптимизировать визуальный эффект и удалять видео шум. Что касается вашего шаткого видео, оно может легко уменьшить дрожание видео. Вы также можете повернуть и перевернуть видео. 3.Больше инструментов для оптимизации видео файлов Для оптимизации видеофайлов добавлены три дополнительных инструмента: Редактор метаданных мультимедиа, Компрессор видео, GIF Maker. С помощью Media Metadata Editor вы можете редактировать ID3-тег и имя файла, жанр и т. Д. Ваших аудио / видео файлов. Вы можете сжать видео через Video Compressor. Вы также можете сделать изображение GIF с GIF Maker. Скорость преобразования 4.Fast и высокое качество Конвертер Tipard Video Converter Ultimate использует технологии AMD APP и NVIDIA CUDA, которые обеспечивают пакетное преобразование и процесс слияния на сверхбыстрой скорости и без потери качества. 5.Поддержка всех популярных устройств
Program description (Serbian)Video Converter Ultimate is a great video converter. It is able to convert any video and DVD to video/audio formats including AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. It adds more powerful editing functions to enhance video by increasing resolution, optimizing brightness and contrast, removing video noise, and reducing video shaking. Key functions: 1.Convert 120+ video formats and DVD to 4K and SD/HD formats (3D included) This software is able to convert videos and DVD to other formats, like AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. It also converts videos among the different resolution of SD, HD and 4k. For 4K videos, it can convert videos to 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. It can also convert 2D to 3D for an extraordinary visual experience. 2.Powerful edit functions You can easily trim video length, screenshot, adjust video effect and add text or picture watermark as you like. It is also able to increase video to higher resolution, optimize the visual effect and remove video noise. As for your shaky video, it can reduce the video shaking easily. You could also rotate and flip the video. 3.More tools to optimize the video files Three extra tools are added to optimize the video files, there are Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. With Media Metadata Editor, you can edit ID3 tag and file name, genre, etc. of your audio/video files. You can compress your video via Video Compressor. You can also make a GIF image with GIF Maker. 4.Fast conversion speed and high quality Tipard Video Converter Ultimate adopts AMD APP and NVIDIA CUDA technology, which enables batch conversion and merging process at super-fast speed and with zero-quality loss. 5.Support all popular devices This software offers many default settings for iPhone/iPad/iPod, Android devices, Samsung devices and other popular devices, you could enjoy your video on different devices.
Program description (Serbo-Croatian)Video Converter Ultimate je sjajan video pretvarač. Može pretvoriti bilo koji video i DVD u video / audio formate, uključujući AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, itd. Dodaje snažnije funkcije uređivanja kako bi poboljšao video povećanjem rezolucije, optimizacijom svjetline i kontrasta, uklanjanjem video šuma i smanjenje trešanja videozapisa. Ključne funkcije: 1. Pretvorite 120+ video formata i DVD-a u 4K i SD / HD formate (uključen 3D) Ovaj softver je sposoban pretvoriti video i DVD u druge formate, kao što su AVI, WMV, MOV, MP4, TS, itd. Također pretvara videe u različite rezolucije SD, HD i 4k. Za 4K videozapise može pretvoriti video zapise u 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Također može pretvoriti 2D u 3D za izvanredan vizualni doživljaj. 2. Snažne funkcije uređivanja Jednostavno možete obrezati duljinu videozapisa, snimku zaslona, ​​prilagoditi video efekt i dodati tekstualni ili slikovni vodeni žig koliko želite. Također je u mogućnosti povećati videozapise u veću razlučivost, optimizirati vizualni efekt i ukloniti video šum. Što se tiče vašeg drhtavog videozapisa, on može lako smanjiti tresenje videozapisa. Možete i rotirati i okretati video. 3.Više alata za optimizaciju video datoteka Tri dodatna alata dodana su za optimizaciju video datoteka, tu su Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Pomoću uređivača metapodataka medija možete uređivati ​​ID3 oznaku i naziv datoteke, žanr itd. Vaših audio / video datoteka. Video možete komprimirati putem Video Compressor-a. GIF sliku možete napraviti i pomoću GIF Makera. 4. Najbrža brzina pretvorbe i visoka kvaliteta Tipard Video Converter Ultimate prihvaća AMD APP i NVIDIA CUDA tehnologiju, koja omogućava serijsku pretvorbu i spajanje super brzinama i uz gubitak nulte kvalitete. 5.Podržite sve popularne uređaje
Program description (Slovak)Video Converter Ultimate je skvelý video konvertor. Je schopný prevádzať akékoľvek video a DVD do video / audio formátov vrátane AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, atď. Pridáva výkonnejšie editačné funkcie na vylepšenie videa zvýšením rozlíšenia, optimalizáciou jasu a kontrastu, odstránením video šumu , a zníženie chvenia videa. Kľúčové funkcie: 1.Konvertujte 120 a viac video formátov a DVD do 4K a SD / HD formátov (vrátane 3D) Tento softvér je schopný prevádzať videá a DVD do iných formátov, ako sú AVI, WMV, MOV, MP4, TS atď. Tiež prevádza videá medzi rôznymi rozlíšením SD, HD a 4k. Pre 4K videá dokáže prevádzať videá na 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Môže tiež prevádzať 2D do 3D pre mimoriadny vizuálny zážitok. 2. Výkonné editačné funkcie Môžete ľahko orezať dĺžku videa, snímku obrazovky, upraviť video efekt a pridať text alebo obrázok vodoznaku podľa vlastného výberu. Je tiež schopný zvýšiť video na vyššie rozlíšenie, optimalizovať vizuálny efekt a odstrániť video šum. Pokiaľ ide o vaše neisté video, môže to ľahko obmedziť trasenie videa. Môžete tiež otočiť a prevrátiť video. 3.Viac nástrojov na optimalizáciu video súborov Na optimalizáciu video súborov sa pridávajú ďalšie tri nástroje. K dispozícii sú Editor metadát médií, Video Compressor, GIF Maker. V aplikácii Media Metadata Editor môžete upravovať ID3 tag a názov súboru, žáner atď. Vašich audio / video súborov. Svoje video môžete komprimovať pomocou kompresora videa. Obrázok GIF môžete vytvoriť aj pomocou nástroja GIF Maker. 4. Rýchla rýchlosť konverzie a vysoká kvalita Tipard Video Converter Ultimate využíva technológiu AMD APP a NVIDIA CUDA, ktorá umožňuje dávkovú konverziu a proces zlúčenia pri vysokej rýchlosti a so stratou nulovej kvality. 5.Podporujte všetky populárne zariadenia
Program description (Slovenian)Video Converter Ultimate je odličen video pretvornik. Lahko pretvori kateri koli video in DVD v video / zvočne formate, vključno z AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC itd. Dodaja močnejše funkcije urejanja za izboljšanje videa s povečanjem ločljivosti, optimizacijo svetlosti in kontrasta, odstranjevanje video hrupa in zmanjšanje tresenja videoposnetka. Ključne funkcije: 1.Spremenite 120+ video formatov in DVD v 4K in formate SD / HD (vključen 3D) Ta programska oprema lahko pretvori videoposnetke in DVD v druge formate, kot so AVI, WMV, MOV, MP4, TS, itd. Video posnetke pretvori tudi med različno ločljivostjo SD, HD in 4k. Za 4K videoposnetke lahko video posnetke pretvori v 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Prav tako lahko pretvori 2D v 3D za izjemno vizualno izkušnjo. 2. Močne funkcije urejanja Dolžino videoposnetka, posnetek zaslona, ​​prilagajanje video učinka lahko enostavno obrežete in dodate besedilni ali slikovni vodni žig po želji. Prav tako lahko poveča video v višjo ločljivost, optimizira vizualni učinek in odstrani video hrup. Kar se tiče vašega pretresljivega videoposnetka, lahko preprosto zmanjša video tresenje. Videoposnetek lahko tudi zasukate in obrnete. 3.Več orodij za optimizacijo video datotek Za optimizacijo video datotek so dodana tri dodatna orodja: urejevalnik datotek za medije, Video Compressor, GIF Maker. Z urejevalnikom predstavitev metapodatkov za medije lahko urejate oznako ID3 in ime datoteke, žanr itd. Vaših avdio / video datotek. Video lahko stisnete s pomočjo Video Compressorja. GIF sliko lahko naredite tudi z GIF Makerjem. 4. Najhitrejša hitrost pretvorbe in visoka kakovost Tipard Video Converter Ultimate sprejema AMD APP in NVIDIA CUDA tehnologijo, ki omogoča serijsko pretvorbo in spajanje s super hitro hitrostjo in brez izgube kakovosti. 5.Podprite vse priljubljene naprave
Program description (Spanish)Video Converter Ultimate es un excelente conversor de video. Es capaz de convertir cualquier video y DVD a formatos de video / audio, incluidos AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Agrega funciones de edición más potentes para mejorar el video aumentando la resolución, optimizando el brillo y el contraste, eliminando el ruido del video y reduciendo el temblor de video. Funciones clave: 1.Convierta más de 120 formatos de video y DVD a 4K y SD / HD (3D incluido) Este software puede convertir videos y DVD a otros formatos, como AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. También convierte videos entre las diferentes resoluciones de SD, HD y 4k. Para videos 4K, puede convertir videos a 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. También puede convertir 2D a 3D para una experiencia visual extraordinaria. 2. Potentes funciones de edición Puede recortar fácilmente la duración del video, la captura de pantalla, ajustar el efecto del video y agregar texto o una marca de agua de imagen a su gusto. También es capaz de aumentar el video a una resolución más alta, optimizar el efecto visual y eliminar el ruido del video. En cuanto a su video inestable, puede reducir el temblor de video fácilmente. También puedes rotar y voltear el video. 3. Más herramientas para optimizar los archivos de video Se agregan tres herramientas adicionales para optimizar los archivos de video, hay Editor de metadatos de medios, Compresor de video, Creador de GIF. Con Media Metadata Editor, puede editar la etiqueta ID3 y el nombre de archivo, género, etc. de sus archivos de audio / video. Puede comprimir su video a través de Video Compressor. También puede hacer una imagen GIF con GIF Maker. 4.velocidad de conversión rápida y alta calidad Tipard Video Converter Ultimate adopta la aplicación AMD y la tecnología NVIDIA CUDA, que permite la conversión por lotes y el proceso de fusión a una velocidad súper rápida y con pérdida de calidad cero. 5.Soporta todos los dispositivos populares
Program description (Swedish)Video Converter Ultimate är en fantastisk videoomvandlare. Den kan konvertera alla video- och DVD-format till video- / ljudformat inklusive AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC, etc. Det lägger till kraftfullare redigeringsfunktioner för att förbättra video genom att öka upplösningen, optimera ljusstyrka och kontrast, ta bort videoljud och minska videostörningar. Viktiga funktioner: 1. Konvertera 120+ videoformat och DVD till 4K- och SD / HD-format (3D ingår) Denna programvara kan konvertera videor och DVD till andra format, som AVI, WMV, MOV, MP4, TS, etc. Den konverterar också videor mellan olika upplösningar på SD, HD och 4k. För 4K-videor kan den konvertera videor till 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Det kan också konvertera 2D till 3D för en utomordentlig visuell upplevelse. 2.Kraftfulla redigeringsfunktioner Du kan enkelt trimma videolängden, skärmdumpen, justera videoeffekten och lägga till text eller bildvattenmärke som du vill. Det kan också öka video till högre upplösning, optimera den visuella effekten och ta bort videoljud. När det gäller din skakiga video, kan det minska skakningen enkelt. Du kan också rotera och vända videon. 3.Mer verktyg för att optimera videofilerna Tre extra verktyg läggs till för att optimera videofilerna, det finns Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker. Med Media Metadata Editor kan du redigera ID3-taggen och filnamnet, genren etc. för dina ljud- / videofiler. Du kan komprimera din video via videokompressor. Du kan också skapa en GIF-bild med GIF Maker. 4. Snabb konvertering hastighet och hög kvalitet Tipard Video Converter Ultimate antar AMD APP och NVIDIA CUDA-teknik, vilket möjliggör batchkonvertering och sammanslagningsprocess med supersnabb hastighet och med nollkvalitetsförlust. 5. Stöd för alla populära enheter
Program description (Thai)Video Converter Ultimate เป็นตัวแปลงวิดีโอยอดเยี่ยม สามารถแปลงวิดีโอและ DVD เป็นรูปแบบวิดีโอ / เสียงรวมถึง AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC และอื่น ๆ เพิ่มฟังก์ชั่นการแก้ไขที่ทรงพลังเพื่อปรับปรุงวิดีโอโดยเพิ่มความละเอียดเพิ่มความสว่างและความคมชัดสูงสุด และลดการสั่นไหวของวิดีโอ ฟังก์ชั่นที่สำคัญ: 1. แปลงรูปแบบวิดีโอมากกว่า 120 รูปแบบและ DVD เป็นรูปแบบ 4K และ SD / HD (รวม 3D) ซอฟต์แวร์นี้สามารถแปลงวิดีโอและ DVD เป็นรูปแบบอื่นเช่น AVI, WMV, MOV, MP4, TS และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังแปลงวิดีโอในความละเอียดต่าง ๆ ของ SD, HD และ 4k สำหรับวิดีโอ 4K สามารถแปลงวิดีโอเป็น 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM นอกจากนี้ยังสามารถแปลง 2D เป็น 3D เพื่อประสบการณ์ภาพที่ไม่ธรรมดา 2. ฟังก์ชั่นการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถตัดแต่งความยาววิดีโอภาพหน้าจอปรับผลวิดีโอและเพิ่มข้อความหรือลายน้ำรูปภาพตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มวิดีโอให้มีความละเอียดสูงขึ้นปรับเอฟเฟกต์ภาพและลบสัญญาณรบกวนวิดีโอได้ สำหรับวิดีโอที่สั่นคลอนของคุณก็สามารถลดการสั่นของวิดีโอได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถหมุนและพลิกวิดีโอ 3. เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไฟล์วิดีโอ มีการเพิ่มเครื่องมือพิเศษอีกสามรายการเพื่อปรับแต่งไฟล์วิดีโอให้เหมาะสมมี Media Metadata Editor, Video Compressor, GIF Maker ด้วย Media Metadata Editor คุณสามารถแก้ไขแท็ก ID3 และชื่อไฟล์ประเภทอื่น ๆ ของไฟล์เสียง / วิดีโอของคุณ คุณสามารถบีบอัดวิดีโอของคุณผ่านทางวิดีโอคอมเพรสเซอร์ คุณสามารถสร้างภาพ GIF ด้วย GIF Maker 4. ความเร็วในการแปลงที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง Tipard Video Converter Ultimate ใช้เทคโนโลยี AMD APP และ NVIDIA CUDA ซึ่งช่วยให้การแปลงเป็นชุดและกระบวนการรวมที่ความเร็วสูงเป็นพิเศษและสูญเสียคุณภาพเป็นศูนย์ 5. สนับสนุนอุปกรณ์ยอดนิยมทั้งหมด ซอฟต์แวร์นี้มีการตั้งค่าเริ่มต้นมากมายสำหรับ iPhone / iPad / iPod อุปกรณ์ Android อุปกรณ์ Samsung และอุปกรณ์ยอดนิยมอื่น ๆ คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอของคุณบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
Program description (Turkish)Video Converter Ultimate harika bir video dönüştürücüsüdür. Herhangi bir video ve DVD'yi AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC vb. Dahil olmak üzere video / ses formatlarına dönüştürebilir. Çözünürlüğü artırarak, parlaklığı ve kontrastı optimize ederek, video gürültüsünü kaldırarak videoyu geliştirmek için daha güçlü düzenleme işlevleri ekler ve video sarsıntısını azaltır. Anahtar fonksiyonlar: 1. 120'den fazla video formatını ve DVD'yi 4K ve SD / HD formatlarına dönüştürün (3D dahil) Bu yazılım, videoları ve DVD'yi AVI, WMV, MOV, MP4, TS, vb.Gibi diğer formatlara dönüştürebilir. Ayrıca videoları farklı SD, HD ve 4k çözünürlükleri arasında dönüştürür. 4K videolar için videoları 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM'ye dönüştürebilir. Olağanüstü bir görsel deneyim için 2D'yi 3D'ye de dönüştürebilir. 2. güçlü düzenleme fonksiyonları Video uzunluğunu, ekran görüntüsünü kolayca kırpabilir, video efektini ayarlayabilir ve istediğiniz gibi metin veya resim filigranı ekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu daha yüksek çözünürlüğe yükseltebilir, görsel efekti optimize edebilir ve video gürültüsünü kaldırabilir. Titrek videonuza gelince, video titremesini kolayca azaltabilir. Ayrıca videoyu döndürebilir ve çevirebilirsiniz. 3. video dosyalarını optimize etmek için daha fazla araç Video dosyalarını optimize etmek için üç ekstra araç eklendi, Medya Meta Veri Editörü, Video Kompresörü, GIF Maker var. Medya Meta Veri Düzenleyicisi ile ses / video dosyalarınızın ID3 etiketini ve dosya adını, türünü vb. Düzenleyebilirsiniz. Videonuzu Video Kompresör ile sıkıştırabilirsiniz. GIF Maker ile GIF görüntüsü de oluşturabilirsiniz. 4. hızlı dönüşüm hızı ve yüksek kalite Tipard Video Converter Ultimate, süper hızlı hızda ve sıfır kalite kaybıyla toplu dönüştürme ve birleştirme işlemini sağlayan AMD APP ve NVIDIA CUDA teknolojisini benimser. 5. tüm popüler cihazları destekleyin
Program description (Ukrainian)Video Converter Ultimate - це чудовий відеоконвертер. Він здатний конвертувати будь-яке відео та DVD у формати відео / аудіо, включаючи AVI, WMV, MOV, MP4, MP3, FLAC і т.д. та зменшення тремтіння відео. Основні функції: 1.Конвертувати 120+ відео форматів та DVD у формати 4K та SD / HD (включений 3D) Це програмне забезпечення здатне конвертувати відео та DVD у інші формати, такі як AVI, WMV, MOV, MP4, TS тощо. Також воно перетворює відео серед різної роздільної здатності SD, HD та 4k. Для 4K відео можна перетворити відео в 4K MP4,4K TS, 4K AVI, 4K FLV, 4K MKV, 4K WEBM. Він також може перетворити 2D в 3D для надзвичайного візуального досвіду. 2. Потужні функції редагування Ви можете легко обрізати довжину відео, скріншот, налаштувати ефект відео та додати текст або малюнок водяний знак як завгодно. Він також здатний збільшити відео до більшої роздільної здатності, оптимізувати візуальний ефект і видалити відео шум. Що стосується вашого хиткого відео, воно може зменшити тремтіння відео легко. Ви також можете обертати та гортати відео. 3. Більше інструментів для оптимізації відеофайлів Додано три додаткові інструменти для оптимізації відеофайлів, є редактор метаданих медіа, Video Compressor, GIF Maker. За допомогою редактора метаданих медіа ви можете редагувати тег і назву файлу ID3, жанр тощо у своїх аудіо / відеофайлах. Ви можете стиснути своє відео за допомогою Video Compressor. Ви також можете створити GIF-зображення за допомогою GIF Maker. 4. Швидка швидкість перетворення і висока якість Tipard Video Converter Ultimate використовує технологію AMD APP та NVIDIA CUDA, яка дозволяє здійснювати пакетне перетворення та злиття на надшвидкій швидкості та з втратою нульової якості. 5.Підтримуйте всі популярні пристрої Це програмне забезпечення пропонує безліч параметрів за замовчуванням для iPhone / iPad / iPod, пристроїв Android, пристроїв Samsung та інших популярних пристроїв, ви можете насолоджуватися своїм відео на різних пристроях.
Report inappropriate contentDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Signaler un contenu inapproprié / Report inappropriate content
NameDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Tipard  Video Converter Ultimate 10.0.22   Tipard Video Converter Ultimate
Version10.0.22
Release date2020-07-21
Size1.60 MB
System requirement1GHz Intel/AMD CPU or above, 1G RAM or more.
TypeShareware ($ 46.75)
Category / SubcategoryAudio & Multimedia / Rippers & Converters
Available languagesEnglish  Arabic  Bulgarian  Chinese  ChineseSimplified  ChineseTraditional  Croatian  Czech  Danish  Dutch  Estonian  Finnish  French  Georgian  German  Greek  Hebrew  Hindi  Hungarian  Icelandic  Indonesian  Italian  Japanese  Korean  Latvian  Lithuanian  Norwegian  Persian  Polish  Portuguese  Romanian  Russian  Serbian  Serbo-Croatian  Slovak  Slovenian  Spanish  Swedish  Thai  Turkish  Ukrainian  
Changes1. Add graphics card docking to improve conversion efficiency. 2. Add de-interlacing for DVD. 3. Fix some bugs.
LimitationsStops working after 30 days. Saving is only available in the registered version
Application DownloadDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.tipard.com/download/video-converter-ultimate.exe
Publisher's websiteDIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.tipard.com/video-converter-ultimate/         DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.tipard.com/     DIGITAL SKILLS... DIGITALLY YOURS | Go to https://www.tipard.com/purchase/video-converter-ultimate.html
OS supportWin2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, WinVista, WinVista x64
AuthorTipard Studio
ContactTipard Studio
Site nameTipard Studio
Site titleTipard - DVD Ripper, Video Converter, and Mobile Solution Ex
Site descriptionTipard mainly focus on providing the best Video Converter, DVD/BD Ripper, iPhone or android Data Recovery for Windows/Mac users. Users ciould rip or create dvd disks with the software, it could also enable you to convert audio or videos files to any other popular formats which could play on your other devices. You could also easilt recover your deleted files or fix your mobile system.
Site urlhttps://www.tipard.com/
Company nameTipard Studio
Permission DistributionThe trial version of MySoftware can be freely distributed over the internet in an unchanged form
E.U.L.A.End-User License Agreement (EULA) LICENSES: Shareware IMPORTANT--READ CAREFULLY This is a legal agreement between you, the end user, and Tipard Studio, the developer of the program ('Tipard'), regarding your use of Tipard products ('Software'). By installing the Software, you agree to be bound by the terms of this agreement. SOFTWARE PRODUCT LICENSE The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold. 1. GRANT OF LICENSE This EULA grants you the following rights with respect to the SOFTWARE PRODUCT: Once registered, you are granted a revocable, personal, non-exclusive and nontransferable license to install and activate the Software on only one computer for your personal and non-commercial use. You may not make the Software available on a network, or in any way provide the Software to multiple users, unless you have first purchased at least a MULTI-USER license from Tipard Studio. 2. COPYRIGHT All title and copyrights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT are owned by Tipard Studio or its suppliers. The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international treaty provisions. Therefore, you must treat the SOFTWARE PRODUCT like any other copyrighted material, and may not remove or conceal any proprietary notices, labels or marks from the Software. 3. RESTRICTIONS You may not, and you may not permit others to (a) reverse engineer, decompile, decode, decrypt, disassemble, or in any way derive source code from the object code portions of the SOFTWARE PRODUCT, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (b) modify, distribute, or create derivative works of the SOFTWARE PRODUCT; (c) copy (other than one back-up copy), distribute, publicly display, transmit, sell, rent, lease or otherwise exploit the SOFTWARE PRODUCT. 4. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS. - COVER CD. The reproduction and distribution of Tipard Studio (evaluation copy only) in various Cover CDs published by associated magazines are allowed. However a copy of magazine with CD is required to be sent to Tipard Studio. - TERM This License is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the SOFTWARE PRODUCT, together with all copies thereof. This License will also terminate if you fail to comply with any term or condition of this Agreement. Upon such termination, you agree to destroy the SOFTWARE PRODUCT, together with all copies thereof. LIMITED WARRANTY NO WARRANTIES Tipard Studio expressly disclaims any warranty for the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT and any related documentation is provided 'as is' without warranty of any kind, either express or implied, including, without limitation, the implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. The entire risk arising out of use or performance of the SOFTWARE PRODUCT remains with you. SEVERABILITY In the event that any provision of this Agreement is declared invalid or void by statute or judicial decision, the parties agree that all other provisions not declared invalid or void shall remain in full force and effect. NO LIABILITY FOR DAMAGES In no event shall Tipard Studio or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this Tipard product, even if Tipard Studio has been advised of the possibility of such damages. MISCELLANEOUS 1. Tipard Studio does not allow you to utilize our SOFTWARE PRODUCT to do anything that violates the local law. If you utilize our SOFTWARE PRODUCT to do the illegal activity, the consequent result shall be on your own responsibility. If you disagree with this item, please don't install and/or use the SOFTWARE PRODUCT. 2. The final interpretation is left to our discretion. Should you have any questions concerning this EULA, or if you desire to contact Tipard Studio for any reason, please write to support@tipard.com. PRIVACY STATEMENT Please note and agree as follows: 'users privacy' is defined as User Name, Address, Phone Number and personal information, while privacy excludes the personal information (includes but not limits objective data generates from using and improving App). Tipard Studio respects and protects users privacy, and will not share, sell, use or disclose your personal information to any third-parties, unless your written agreement under related law and regulation. Under the following conditions, Tipard Studio will disclose users' personal information based on the user's will or the laws. Users themselves will be responsible for the resulting problems. 1. Obtain user's prior authorization; 2. Reveal the user's personal information to offer products and services requested by the user; 3. According to relevant laws, regulations or requirements of the relevant government agencies; 4. To protect Tipard Studio Legitimate rights and interests; 5. The user violates the provisions of Tipard Studio Terms of Service or any other products and services of use; Adolescents may not use the services provided by Tipard Studio to browse the content of any illegal, obscene, pornographic and other violations of public order and morals. OTHER TERMS Tipard Studio holds right to modify this agreement without notification, according to the change of related law, regulation and business strategy. The modified version will be released on our site. If you disagree with any terms in this agreement, please terminate to use the SOFTWARE PRODUCT; your continued use is deemed to accept this agreement. Tipard Studio has the power to make the final interpretation and revision of this agreement to the maximum extent permitted by law.